Densiq overtager VM Kompensator A/S

Densiq overtager VM Kompensator A/S
  • SOCIALS:

Latour förvärvar VM Kompensator A/S

2021-01-08 13:30

Investment AB Latour har genom sitt helägda bolag DENSIQ AB, en del av Latour Industries AB, förvärvat VM Kompensator A/S (VM Kompensator) baserat i Bække, Danmark.

VM Kompensator är en ledande dansk designer och tillverkare av kompensatorer för industriella applikationer. Bolaget som grundades 2015 har sitt huvudkontor i Bække, Danmark. Omsättningen 2020 uppgår till 23 MDKK med stark rörelsemarginal och god tillväxt.

“Jag är mycket glad att få välkomna VM Kompensator DENSIQ familjen”, säger Krister Seleskog, VD på DENSIQ. “VM Kompensator är ett väldigt bra tillägg till vår nuvarande portfölj och kommer ytterligare stärka vår position som ledande leverantör av tätningsteknologi.”

“Vi är väldigt glada att nu vara en del av DENSIQ och Latour, och ser väldigt mycket fram emot att bli en ännu starkare aktör inom kompensatorer”, säger Michel Moustgaard, VD och grundare av VM Kompensator.

Göteborg, 8 januari 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Seleskog, VD DENSIQ AB, +46 720 10 21 40
Gustav Samuelsson, Business Development Investment AB Latour, +46 735 52 55 59

 

 

Latour acquires VM Kompensator A/S
2021-01-08 13:30

Investment AB Latour has, through its wholly owned subsidiary DENSIQ AB, part of Latour Industries AB, acquired VM Kompensator A/S (VM Kompensator) based in Bække, Danmark.

VM Kompensator is a leading Danish designer and manufacturer of compensators and expansion joints used in Industrial applications. The company, founded in 2015, is headquartered in Bække, Danmark. Net sales 2020 amount to DKK 23 million with strong operating margin and growth.

“I am very happy to welcome VM Kompensator to the DENSIQ family”, says Krister Seleskog, CEO of DENSIQ AB. “VM Kompensator will be a very good addition to our current portfolio and further strengthen our position as a leading supplier of sealing technology.”

“We are really happy that we have now become part of DENSIQ and the Latour Group and are very much looking forward to become a stronger player in the market within expansion joints”, says Michel Moustgaard, CEO and founder of VM Kompensator.

Göteborg, January 8, 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, CEO

For further information, please contact:
Krister Seleskog, CEO DENSIQ AB, +46 720 10 21 40
Gustav Samuelsson, Business Development Investment AB Latour, +46 735 52 55 59